دعوت به همکاری

چنانچه علاقمند به همکاری با این مجموعه بزرگ باشید می توانید با گسترش پروفایل خود در زمینه معرفی پروژه ها، بارگذاری مقالات و نوشتارهای مفید, ایجاد گالری تصاویر و یا ارسال و معرفی نرم افزارها، مدل ها و یگر ملزومات دیجیتالی وابسته به این رشته علاوه بر معرفی خود و مجموعه تابع از درآمد تبلیغاتی آگهی های صفحات ایجاد شده توسط شما و یا افراد دعوت شده توسط شما نیز بهره مند شوید.

همانطور که در ورودی سایت آمده است آرشیتکت118 یک شبکه اجتماعی تخصصی مستقل در رشته های مهندسی معماری, شهرسازی, هنر و صنایع وابسته است که محتویات آن از ورودی ها و مطالب اعضا تشکیل شده و آرشیتکت 118 به جز تشکیل هسته اولیه شبکه خود محتوایی تولید نمی نماید. متخصصین, معماران, سازمان ها, دفاتر و شرکت های وابسته به خط تخصصی این وب سایت می توانند با عضویت در این وب سایت به صورت رایگان به معرفی و ارائه آثار خود اعم از نوشته ها و مقالات, پروژه ها و عکس ها و ... نمایند. از آنجا که حفظ و تولید محتوای فاخر، علاوه بر نیاز به دانش و آگاهی وافر، مستلزم وقت و صرف زمان کافی نیز می باشد؛ بر آن شدیم تا با دعوت از افراد صاحب صلاحیت در این زمینه این بر روند رو به رشد این حرکت بیافزاییم لذا چنانچه علاقمند به همکاری با این مجموعه بزرگ باشید می توانید با گسترش پروفایل خود در زمینه معرفی پروژه ها، بارگذاری مقالات و نوشتارهای مفید, ایجاد گالری تصاویر و یا ارسال و معرفی نرم افزارها، مدل ها و یگر ملزومات دیجیتالی وابسته به این رشته علاوه بر معرفی خود و مجموعه تابع از درآمد تبلیغاتی آگهی های صفحات ایجاد شده توسط شما و یا افراد دعوت شده توسط شما نیز بهره مند شوید. این درآمد در تبلیغات پروفایل اصلی تا 100% و در سایر صفحات بیش از 40% خواهد بود

نحوه توزیع آگهی ها در صفحات وب سایت به صورت زیر است :

 

1- صفحه اصلی پروفایل :

 نمایش آگهی : فقط با اجازه صاحب پروفایل  در اندازه 468*60 پیکسل

تعداد : 2 آگهی

محل جایگیری : قسمت انتهایی صفحه

 درامد آگهی : 1 آگهی متعلق به وب سایت؛ 1 آگهی صاحب پروفایل

-----------------------

2- صفحه های رزومه (تجربیات, تحصیلات و ...) :

 نمایش آگهی :فقط با اجازه صاحب پروفایل   در اندازه 728*90 پیکسل

تعداد : 2 آگهی

محل جایگیری : قسمت انتهایی صفحه

 درامد آگهی : 1 آگهی متعلق به وب سایت؛ 1 آگهی صاحب پروفایل

--------------------------

3- صفحه های پروژه ها  :

 نمایش آگهی :   در اندازه 125*125 پیکسل

تعداد : 4 آگهی

 درامد آگهی : 1 آگهی متعلق به وب سایت؛ 2 آگهی صاحب پروفایل, 1 آگهی معرف

--------------------------

4- صفحه های مقاله ها  :

 نمایش آگهی :   4 آگهی در اندازه 125*125 پیکسل و 1 آگهی در اندازه 728*90 پیکسل

تعداد : 5 آگهی

 درامد آگهی : 2 آگهی متعلق به وب سایت؛ 2 آگهی صاحب پروفایل, 1 آگهی معرف

 

--------------------------

5- صفحه های نرم افزار ها  :

 نمایش آگهی :   4 آگهی در اندازه 125*125 پیکسل و 1 آگهی در اندازه 728*90 پیکسل

تعداد : 5 آگهی

 درامد آگهی : 2 آگهی متعلق به وب سایت؛ 2 آگهی صاحب پروفایل, 1 آگهی معرف