کتاب های معماری، شهرسازی و عمران

Apartment building

Apartment building

کتاب معماری ساختمان آپارتمانی

نویسنده:

دسته بندی: Architectural Design


ARCHITECTS’ DRAWINGS

ARCHITECTS’ DRAWINGS

نویسنده: KENDRA SCHANK SMITH

دسته بندی: Architectural Design


Architectural thought

Architectural thought

طراحی معماری - مایکل براون - اندیشه معماری

نویسنده: michael brane

دسته بندی: Architectural Design


Architecture for the poor

Architecture for the poor

معماری فقر

نویسنده: Hassan Fathy

دسته بندی: Architectural Design


Build your own smart house

Build your own smart house

ساخت خانه هوشمند خود

نویسنده: tobey belle

دسته بندی: Architectural Design


Building-Integrated Photovoltaic Designs for Comme

Building-Integrated Photovoltaic Designs for Comme

طراحی مجتمع های فتوولتائیک برای سازه های تجاری و س

نویسنده: gregory kiss

دسته بندی: Architectural Design


Childrens spaces

Childrens spaces

کتاب معماری فضاهای کودک

نویسنده: mark duedec

دسته بندی: Architectural Design


DESIGN AND CONSTRUCTION IN ROMANESQUE ARCHITECTURE

DESIGN AND CONSTRUCTION IN ROMANESQUE ARCHITECTURE

طراحی و ساخت در معماری رمانس

نویسنده: c edson armi

دسته بندی: Architectural Design


Designing Better Buildings

Designing Better Buildings

طراحی ساختمان های بهتر

نویسنده: Sebastian MacMillan

دسته بندی: Architectural Design


Dictionary of Architecture and Construction

Dictionary of Architecture and Construction

فرهنگ لغت معماری و ساخت و ساز

نویسنده: Cyril M.Harris

دسته بندی: Architectural Design


Dubai and uae architecture

Dubai and uae architecture

دبی و معماری امارات متحده عربی

نویسنده:

دسته بندی: Architectural Design


Elements of Urban Stormwater Design

Elements of Urban Stormwater Design

عناصر طراحی شهری شهری

نویسنده: h rooney malcom

دسته بندی: Architectural Design


Eskimo architecture

Eskimo architecture

معماری اسکیمو

نویسنده: molly lee

دسته بندی: Architectural Design


How designers think

How designers think

طرز فکر طراحان

نویسنده: bryan lawson

دسته بندی: Architectural Design


Jail Design Review Hand book

Jail Design Review Hand book

مروری بر طراحی زندان

نویسنده:

دسته بندی: Architectural Design


Los angeles houses

Los angeles houses

معماری خانه های لس آنجلس

نویسنده: teneues

دسته بندی: Architectural Design


National institute of correction

National institute of correction

موسسه ملی تصحیح

نویسنده: national institute of correction

دسته بندی: Architectural Design


New hotels

New hotels

معماری هتل های مدرن

نویسنده:

دسته بندی: Architectural Design


Photovoltaics and Architecture

Photovoltaics and Architecture

فتوولتائیک و معماری

نویسنده: Randall Thomas

دسته بندی: Architectural Design


PLANNING THE MODERN PUBLIC LIBRARY BUILDING

PLANNING THE MODERN PUBLIC LIBRARY BUILDING

برنامه ریزی ساختمان مدرن کتابخانه عمومی

نویسنده: gerald b. mccabe

دسته بندی: Architectural Design


Solar House

Solar House

خانه خورشیدی

نویسنده: Terry Galloway

دسته بندی: Architectural Design


Spaced out

Spaced out

حد فاصل

نویسنده: nicola galmori

دسته بندی: Architectural Design


Spaces Speak, Are You Listening?

Spaces Speak, Are You Listening?

فضاها سخن می گویند،می شنوید؟

نویسنده: barry blesser

دسته بندی: Architectural Design


Structure as Architecture

Structure as Architecture

ساختار معماری

نویسنده: Andrew W. Charleson

دسته بندی: Architectural Design


The 21st century office

The 21st century office

کتاب معماری فضای اداری قرن 21

نویسنده:

دسته بندی: Architectural Design


The language of space

The language of space

کتاب معماری زبان فضا

نویسنده: bryan lawson

دسته بندی: Architectural Design


The nature of design

The nature of design

طبیعت طراحی

نویسنده: david w. orr

دسته بندی: Architectural Design


Top_ten_mistake

Top_ten_mistake

10 اشتباه بزرگ در طراحی معماری

نویسنده: Bruce C. Anderson

دسته بندی: Architectural Design


What designers know

What designers know

طراحان چه می دانند

نویسنده: bryan lawson

دسته بندی: Architectural Design


هندسه مناظر و مرایا (مهندسی معماری)

هندسه مناظر و مرایا (مهندسی معماری)

نویسنده: وحيد افشين مهر

دسته بندی: معماری و شهرسازی