کتاب های معماری، شهرسازی و عمران

Apartment building

Apartment building

کتاب معماری ساختمان آپارتمانی

نویسنده:

دسته بندی: Architectural Design


ARCHITECTS’ DRAWINGS

ARCHITECTS’ DRAWINGS

نویسنده: KENDRA SCHANK SMITH

دسته بندی: Architectural Design


Architectural thought

Architectural thought

طراحی معماری - مایکل براون - اندیشه معماری

نویسنده: michael brane

دسته بندی: Architectural Design


Architecture for the poor

Architecture for the poor

معماری فقر

نویسنده: Hassan Fathy

دسته بندی: Architectural Design