کتاب های معماری | Spaces Speak, Are You Listening? |فضاها سخن می گویند،می شنوید؟

کتاب‌های مهندسی معماری و شهرسازی

Spaces Speak, Are You Listening?

Spaces Speak, Are You Listening?

Spaces Speak, Are You Listening?


فضاها سخن می گویند،می شنوید؟

نویسنده:     barry blesser

سری:    Architectural Design

حجم تقریبی فایل:    3  مگابایت

لینک دانلود:     دانلود

رمز فایل :    


Experiencing Aural Architecture Barry Blesser and Linda-Ruth Salter The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England