طرح جامع و تفصیلی شهر سنندج

جزییات پروژه

  • آرشیتکت:          مهندسین مشاور تدبیر شهر
  • مشاور طرح:    مهندسن مشاور تدبیرشهر
  • مجری:          سازمان مسکن و شهرسازی
  • مکان:          شهر سنندج
  • تاریخ اجرا:    1384
  • نوع پروژه:    شهرسازی