پروژه هتل خواجوی

پروژه هتل خواجوی

پروژه هتل خواجوی

جزییات پروژه

پروژه هتل خواجوی

  • آرشیتکت:          دکوساو
  • مجری:          دکوساو
  • تاریخ اجرا:    17 مهر 1395
  • نوع پروژه:    طراحی داخلی هتل
  • کارفرما:          هتل خواجوی