مجتمع تجاری-اداری ثامن الائمه

گود برداری مجتمع تجاری-اداری ثامن الائمه

گود برداری مجتمع تجاری-اداری ثامن الائمه

جزییات پروژه

گود برداری مجتمع تجاری-اداری ثامن الائمه

  • مشاور طرح:    مهندسین مشاور آتی نگار
  • مجری:          مهندسین مشاور آتی نگار
  • مکان:          تهران، باکری (شهران)
  • نوع پروژه:    گود برداری
  • کارفرما:          بخش خصوصی